adósmentésA Magyar Bankszövetség úgy látja, hogy az Alkotmánybíróság határozata semmivel sem viszi előrébb az adósok megmentésének ügyét. A kormányon lévő párt azt ajánlja a hiteleseknek, hogy aki tud, lépjen be az árfolyamgátba, ez a legbiztosabb, amit most tenni lehet.

Minden esetre semmi látszata annak, hogy a kormány erőltetné a végleges megoldást, inkább arra játszanak, hogy kivárják a következő hónap eseményeit, és majd nyilván ennek függvényében alakítják a dolgokat.


Az Alkotmánybíróság mostani közleményében leírja, hogy általában nem hozhat döntést szerződések és azokban foglalt szerződéses feltételek tekintetében, az minden alkalommal egy adott ügy keretében a rendes bíróság feladatkörébe tartozik. Így ez után is az a jogegységi határozat a mérvadó, melyben a Kúria a múlt év decemberében megerősítette a devizahitelekre vonatkozó szerződések általános érvényességét. A határozatban a Kúria kimondta, hogy attól, mert az árfolyamkockázat terhét az adósnak kell viselnie, még nem érvénytelenek a szerződések, mivel e miatt nem mondható el, hogy ezek a jó erkölcsbe ütköznének, vagy tisztességtelenek lennének. Épp ezért a Kúria nem hozott döntést az árfolyamrés tisztességtelenségét illetően, valamint az egyoldalú szerződésmódosításokról sem. Ez a téma most terítéken van az Európai Biztosság előtt és előzetes döntéshozatalra vonatkozó eljárás zajlik e témában. A döntés főtanácsnoki indítványát már lehet ismerni, ennek értelmében nem lehet vizsgálni az árfolyamrés tisztességtelen voltát.

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a már megkötött devizahitel szerződések módosíthatók törvényalkotással, de ha ez meg is történne, csak úgy vitelezhető ki, hogyha minden résztvevő fél méltányos érdekeit szem előtt kell tartani és minden körülmények között meg kell valósítani az érdekegyensúlyt. Ahhoz, hogy a kormány ide vonatkozó jogszabályt alkothasson, a Kúriának meg kell hoznia az erre vonatkozó döntését, mert e nélkül nem lehet meghatározni, hogy a jogalkotói tevékenység pontosan mit kell tartalmazzon. Így minden körülmény pillanatnyilag arra mutat, hogy a kkormány csak tologatja maga előtt az adósok megmentését, valami oka mindig van annak, hogy nem születhet végleges megoldás.